Budimex celuje w utrzymanie rentowności r/r w 2022

Budimex celuje w utrzymanie rentowności r/r w 2022

Budimex będzie starał się utrzymać w tym roku zbliżoną rentowność do tej z 2021 r., w którym wyniosła 7%, po wzroście z 5,5% rok wcześniej, poinformował prezes Artur Popko. Ambicją spółki jest też, by portfel zamówień na koniec 2022 r. był nie niższy w ujęciu rok do roku.

„Jest to bardzo dobra rentowność. Będziemy starali się utrzymać bardzo zbliżoną rentowność w 2022 r., do obecnej z roku 2021” – powiedział Popko podczas konferencji prasowej.

„Mamy bardzo mocno zdywersyfikowany portfel. Nie mam obawy, że marża całej spółki zacznie spadać. Naszym celem jest poprawa marży i rentowności sprzedaży. Będziemy robili wszystko, by w przyszłych latach uzyskać jeszcze lepszą rentowność” – dodał.

Podkreślił, że Budimex ma w realizacji ok. 200 kontraktów o zdrowych podstawach, podpisanych z elementem waloryzacji i nie ma zagrożenia pogorszenia marż.

Prezes szacuje, że kontraktacja grupy może wynieść w 2022 r. między 7 a 9 mld zł.

„Uważam, że rok 2022 będzie na bardzo zbliżonym poziomie do kontraktacji z roku 2021. Z uwagi na dość dużą presję cenową ze strony konkurencji, 2021 r. był bardzo trudny w branży budowlanej. Nie chcemy brać udziału w wojnie cenowej, podchodzimy selektywnie do kontraktów, które pojawiają się na rynku i z dużą odpowiedzialnością. Raczej będzie to przedział między 7 a 9 mld zł” – powiedział Popko.

„Co do wartości naszego portfela na koniec 2022, chcemy oczywiście cały czas rosnąć i rozwijać spółkę, to jest naszym celem. Myślę, że on na pewno nie będzie niższy niż w roku 2021, będziemy robili wszystko, żeby powiększyć ten portfel” – dodał.

Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 12,97 mld zł na koniec 2021 roku w porównaniu do 12,72 mld zł na koniec 2020 r. Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2021 wyniosła 7 mld zł w porównaniu do 8,98 mld zł w 2020.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews